Slovenska smer

Fotografije: Borut Naglič

2011

Slovenska smer v Steni, v odličnih snežno – lednih razmerah...