Splošni pogoji

Tarifa za enodnevni najem vodnika za lažje ture, ki trajajo skupaj najmanj 5 ur dnevno, je 200 EUR. Če je čas najema krajši od 5 ur, se obračuna urna tarifa, ki znaša 40 EUR. Kot lažje ture se štejejo lahke poti v vseh razmerah, zahtevne in zelo zahtevne poti ter plezalni vzponi I. težavnostne stopnje v vseh razmerah od junija do oktobra, plezalni vzponi II. težavnostne stopnje v kopnem od junija do oktobra, vsi turni smuki in plezalne smeri do vključno IV. težavnostne stopnje v plezališčih in na umetnih stenah. Za smeri, težje od IV. težavnostne stopnje, se morate za ceno dogovoriti neposredno z vodnikom.

Tarife veljajo za enega vodenega. Vodnik se lahko po svoji presoji, glede na trajanje ture in usposobljenost vodenih ter druge razmere, odloči tudi za večje število vodenih, če to ne vpliva na varnost.

Tarifa ne vključuje stroškov vodnika za prehrano in prenočišče v planinskih kočah ter prevoza med turo in na poti do izhodišča in nazaj, ki jih mora za vodnika poravnati vodeni.

Navedene cene so najnižje priporočene cene po pravilniku ZGVS in veljajo za posamezno turo.

V primeru dogovora za več tur skupaj nudim popust.