Vertikala d.o.o.

direktor
BORUT NAGLIČ - gorski vodnik z licenco IFMGA
Periška 9
1000 Ljubljana
Poslovni račun: 02011-0012317656
IBAN: SI56 0201 1001 2317 656
Davčna številka: 63427788
Telefon: (01) 437 73 86
GSM: (041) 710 364
b o r u t . n a g l i c @ g m a i l . c o m